Julien S. Bourrelle

Teadur, Norra Teaduse ja Tehnoloogia Ülikool, Null-emissiooni hoonete uurimiskeskus

Julien keskendub praegu Null-emissiooni hoonete energiaarvestuse metodoloogia uurimisele, lisaks uurib ta seonduvaid vooge ja piire. Ta on osalenud 2009. aastast pidevalt Rahvusvahelise Energiaagentuuri null-energiaehitiste uurimises.


Toomas Kapp 

Juhataja, Tartu Veevärk


Samar Nath

Arendusjuht, Cleantech Östergötland (Rootsi)

Rootsis jõuab vähem kui üks protsent tahketest jäätmetest prügilasse. Enam kui 50% läheb taaskasutusse, sealhulgas anaeroobne lagunemine ja umbes 49 % kuumtöödeldakse soojaks ja elektriks.


Toomas Noorem

Tegevdirektor, Tartu Teaduspark


Jüri Reitsakas

Direktor, Võrguvara AS; nõukogu liige, Rakvere kompetentsi keskus

Tark Maja – mis see tegelikult on ja mis eristab teda teistest majadest? Mis on maja tarkuse eesmärk? Kas mugavus või sääst? Targa maja osad, mugavuse funktsionaalsus ja energiatõhusus.


Zane Sauka

Läti Rohelise Ehituse Nõukogu


Jaanus Tamm

Projektijuht, Tartu Linnavalitsus

Ettekanne keskendub elektriautode kasutuskogemusele Tartu Linnavalitsuses. Orienteeruvalt aasta jagu on olnud Tartu linnavalitsuse ametnikel kasutada Mitsubishi I-MIEV elektriautod ja orienteeruvalt kuu aega ka Nissan LEAF elektriautod. Ettekandes tuuakse välja olulisimad elektriautode kasutuskogemused – head ja vead.


Lauri Tammiste

Juhatuse liige, Keskkonnainvesteeringute Keskus

Lauri vastutab Keskkonnainvesteeringute Keskuses arenduse, strateegilise planeerimise, uute instrumentide väljatöötamise ja olemaasolevate toimimise tõhustamise eest.


Kalle Virkus

Hoonete energiatõhususe ekspert, Tartu Regiooni Energiaagentuur

Pea kõikidel võimalikel tasanditel, kus tegeletakse energiasäästuga hoonetes, on see seotud hoone piirdetarindite ja tehnosüsteemide energiatõhusamaks muutmisega. Samas, hoonete kavandatud ja arvutatud energiatarbe vähenedes selgub, et väga suur osa tegeliku tarbimistaseme kujundamisel on meie harjumustel ja eelistustel.


Rando Värnik

Direktor, Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituut

Enam tuleb omandada oskusi, et tööprotsessid muuta keskkonnahoidlikumaks ja nii saabki rääkida töökohtade rohelistumisest. Vaadeldud sektorite (põllumajandus, metsandus, ehitus ja transport) õppekavadesse on vaja rohetöökohtade tekkimise eeldusena lõimida erinevaid roheoskusi.