Konverentsi eesmärk

Euroopa Liidu laienemisega muutus Põhja- ja Baltimaade tihedam piirkondlik energeetikakoostöö aktuaalsemaks. Kõik Põhjamaad ja Balti riigid tegelevad ELi/EMP ning teiste rahvusvaheliste kohustuste raames energiatõhususe ja taastuvenergia poliitika kujundamisega.

Hõlbustamaks tihedat ja tulemuslikku Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) energeetikakoostööd, korraldavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis ning Norra Nafta- ja Energeetikaministeerium koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga

Põhja- ja Baltimaade konverentsi “Energiatõhususe ja taastuvenergia poliitilised väljakutsed”
Riigikogus 18.–19. oktoobril 2012

Oleme veendunud, et piirkondlik energeetikakoostöö saab rajaneda vaid ühishuvide ja põhiküsimuste määratlemisel ning nende edendamisel toimivate praktikate ja energiapoliitika algatuste valguses.

Meie eesmärk on panna alus paindlikule ning avatud Põhjamaade ja Balti riikide energeetikakoostööle, millel on eelkõige kolm väljundit:

  • luua platvorm rahvusvahelise teadlikkuse suurendamiseks Põhjamaade ja Balti riikide päevakajalistest probleemidest;
  • hõlbustada direktiivide ja määruste rakendamist aruka majanduskasvu ja kestliku keskkonna nimel, ning
  • tihendada teabevahetust edukatest praktikatest, et piirkond saaks ELi/EMP energeetikapoliitika raamistiku kujundamisel aktiivselt sõna sekka öelda.

Sihtrühmad: riigiteenistujad, eksperdid ja poliitikud.